Vaak vraagt men zich af: Wat is nou een betere keuze, de auto zelf voor de deur wassen, of naar een wasstraat gaan? In dit artikel geven we een onderbouwd antwoord op die vraag.

Als je je auto op straat wast, spoelt het met reinigingsmiddelen en afvalstoffen vervuilde waswater ongecontroleerd het riool in. Denk hierbij aan remvloeistof, metaalpartikels, slib en andere schadelijks stoffen veroorzaakt door mechanische slijtage van auto-onderdelen die tijdens het wasproces loskomen en wegspoelen.

Er zijn een aantal gemeentes in Nederland opgestaan die trachten deze vorm van milieubelasting terug te dringen. De inwoners van deze gemeentes worden erover ingelicht dat autowassen op straat niet in het belang van het milieu is. Enkele gemeentes hebben een stap gezet waarbij er aan de rand van de woonwijk gecontroleerde wasplaatsen zijn ingericht, waar men zelf zijn auto kan wassen. Op landelijk niveau is het besef dat autowassen op straat voor directe milieuvervuiling kan zorgen helaas nog niet doorgedrongen. Op basis van gespecialiseerd onderzoek concludeert Bovag dat als gevolg van het autowassen op straat bij eigen huis jaarlijks meer dan 3,5 miljoen kilo slib in het riool terecht komt. Aan milieubelastende stoffen spoelt er minimaal 100.000 kilo (gemiddeld 200g per wasbeurt) ons milieu in.

Het Nederlandse wagenpark telt anno 2015 acht miljoen personenauto’s. Men wast de auto gemiddeld 5 tot 10 keer per jaar. 50% van deze wassingen vinden plaats bij een professioneel autowasbedrijf. De andere helft wordt dus op straat of op eigen terrein gewassen. De professionele autowasbedrijven wassen bij elkaar jaarlijks tenminste 17 miljoen auto’s. Een gelijk aantal wassingen vindt dus plaats op straat, waarbij de afvalproducten niet op een juiste manier opgevangen kunnen worden.

Per voertuig gebruikt een gemiddeld autowasbedrijf gemiddeld 74ml reinigingsmiddel. Bij het wassen op straat wordt er gemiddeld 40ml autowasmiddel gebruikt. De eerste gedachte zal zijn: Aha, dus autowassen voor de deur is milieuvriendelijker, want er wordt minder wasmiddel verbruikt! Niets is echter minder waar. Autowasbedrijven werken milieuvriendelijker, omdat zij de resterende shampoo en reinigingsmiddelen opvangen. Bij het wassen op straat verdwijnen deze resten rechtstreeks in het riool en het milieu. Daarnaast worden er tegenwoordig op grote schaal biologisch afbreekbare producten toegepast, die geen giftige stoffen bevatten. De gemiddelde consument die de auto voor de deur wast, beschikt niet over dergelijke producten.

Tot slot is het een belangrijk gegeven om te weten dat er gemiddeld rond de 90% van het gebruikte water in een wasstraat wordt gerecycled. Na gebruik wordt het water opgeslagen in grote ondergrondse tanks, waarin bacteriën hun gang kunnen gaan om de schadelijke bestanddelen af te breken. Uiteindelijk komt er weer schoon water beschikbaar, wat weer wordt gebruikt voor de volgende wasbeurt.

Conclusie: Op het eerste oog is het voor veel mensen milieu-technisch interessanter om de auto voor de deur te wassen. Zoals hierboven echter uiteengezet, is het een veel betere keuze om voor de wasbeurt naar een erkend autowasbedrijf te rijden en deze daar te (laten) reinigen. Of daarbij dan gebruik gemaakt wordt van een volautomatische wasstraat, een roll-over of een wasbox waarbij men zelf de spuitlans ter hand neemt, die keuze laten we aan je zelf over.